You are currently viewing Få den rette elinstallation i sommerhuset

Få den rette elinstallation i sommerhuset

Er du en af de mange der ejer et ældre sommerhus? Så kan det være en rigtig god idé at få tjekket op på el installationerne. Først og fremmest bliver el installationerne, ledningerne og relæerne ældre med tiden og i takt med at de bliver brugt. Der bliver slidt på alle de mange ledninger der sidder i væggen og er det hele ikke helt efter de nye forskrifter, så kan det udgøre en fare for eksempelvis kortslutning eller i værste fald brand. En elektriker kan hjælpe dig med at gennemgå dine installationer og gennemgå ledningsnettet som forgrener sig igennem hele sommerhuset. Dermed kan du også få udskiftet din gamle el tavle, hvis dette skulle være nødvendigt, så du sikrer dig, at der ikke opstår problemer med eksempelvis kortslutninger, når du tænder for kontakten. En ny el tavle behøver ganske vist ikke at tømme pengepungen og særligt ikke år man opvejer de konsekvenser det kan have at lade den gamle og udtjente el tavle blive hængende. El tavle pris er afhængigt at det arbejde der følger med i processen for udskiftningen og derfor anbefales det at du tager kontakt til din lokale elektriker og indhenter et eksakt tilbud. 

Sommerhuset skal ikke kun være funktionelt om sommeren 

Sådan som det ser ud i dag, så er der flere og flere der tager på ophold i sommerhuset udenfor den varme sæson. Mange sommerhuse har eldrevne varmepumper som gerne skal være funktionelle og i brug henover vinteren. Generelt set, så vil et mere intenst brug af elektriciteten i sommerhuset om vinteren betyde et større forbrug af elnettet og dermed også kræve mere af de mørke timer og koldere dage. Derfor stiller du dit sommerhus i en situation, hvor der stilles lidt større krav til elektriciteten og de medfølgende installationer om vinteren. Sørg for at sommerhuset er opgraderet i forhold til elektriciteten og de elektriske installationer, så ikke der opstår uforudsete forhindringer for brugen hele året. Kontakt din lokale elektriker og få en vurdering af, hvordan du eventuelt kan opgradere el i sommerhuset, så det uden problemer kan anvendes hele året. Det vil være en god investering, både for dig, men også hvis du er en af de mange der ønsker at opnå en lidt større indtægt som følge af at kunne udleje sommerhuset til andre feriegæster. 

Skriv et svar